ความสำเร็จในธุรกิจและภาษากาย - ตอนที่ # 6

พลังงานและภาษากาย

ภาษากายของคุณจะได้รับอิทธิพลจากพลังงานที่สำคัญที่สุด 3 อย่างที่เราทุกคนต้องการ ซึงมีการทำหน้าที่โดย

พลังงานและอาหาร

ความสำคัญประการแรก ของการสร้างพลังงานคือการบริโภคอาหารและของเหลว


ประเภทของอาหารและเครื่องดื่มที่เราบริโภคจะกระตุ้นหรือขัดขวางระดับพลังงานของเราและส่งผลอย่างไม่น่าเชื่อต่อภาษากายของเรา


อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันของเราเพิ่มน้ำตาลในอาหารและสินค้ามากเพียงเพื่อให้รสชาติดีขึ้น แต่ในทางกลับกันเมื่อผู้บริโภคเสพติดผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ระดับหนึ่ง การขึ้นลงของระดับน้ำตาลจึงจำเป็นต้องมีการสร้างอินซูลินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ สิ่งนี้ทำให้เกิดพลังงานที่สูงและต่ำ


ฉันจะสามารถใช้น้ำตาลและพลังงานไปทั้งหมดได้อย่างไร ในความเป็นความจริงการมีน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ถูกต้องและส่งผลเสียอย่างไม่น่าเชื่อต่อระดับพลังงานของเรา เป็นไปได้ไหมว่าน้ำตาลที่มากเกินไปจะมีผลต่อการเผาผลาญของเรา สภาพจิตใจและ ... รวมไปถึงภาษากายของเรา?


พลังงานและออกซิเจน

ความสำคัญประการที่สอง ของการสร้างพลังงานคือออกซิเจน


จากข้อมูลของ WHO องค์การอนามัยโลกระบุว่ามลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าตกใจ ในเมืองต่างๆของโลก มลพิษกลางแจ้งเพิ่มขึ้น 8% ใน 5 ปีด้วยเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศกำลังพัฒนาและผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับอากาศอันตราย ปัจจุบันประชากรโลกอยู่ที่ 7.7 พันล้านคน ในปี 2562-2563 และเติบโตในอัตราประมาณ 1.08% ต่อปี การเพิ่มขึ้นของประชากรโดยเฉลี่ยในปัจจุบันประมาณ 82 ล้านคนต่อปี


คุณภาพและปริมาณออกซิเจนที่เราบริโภคในแต่ละวัน จะมีผลต่อระดับพลังงานของเราเช่นกัน อากาศที่เราหายใจมีออกซิเจนประมาณ 20% เราใช้ไปเพียง 6% หรือน้อยกว่านั้นดังนั้นออกซิเจนจึงมีบทบาทอย่างมากต่อปริมาณพลังงานที่เราต้องการรับและนำใช้ไปกับร่างกายของเราตลอดทั้งวัน! บุคคลสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากอาหารเป็นเวลาประมาณ 40 วัน อย่างไรก็ตามหากเพียงไม่กีนาทีเราไม่มีออกซิเจนหายใจเราจะอยู่ได้ไม่นาน


พลังงานและความคิด


ความสำคัญประการที่สาม ของการสร้างพลังงานคือความคิดของเรา

นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมองอธิบายว่าสิ่งที่คุณทำและพูดเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เป็นสิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่า ความเชื่อจะกำหนดว่าคุณเคือใคร คุณอยู่อย่างไรและสภาพแวดล้อมโดยตรงของคุณเป็นอย่างไร รวมถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนในการทำกิจกรรมประจำวันของคุณในระยะสั้นทุกอย่างจะเป็นภาพสะท้อนโดยตรงของสิ่งที่คุณเชื่อ

จิตสำนึก จิตใต้สำนึกและความคิดของเราจะเพิ่มหรือขัดขวางพลังงานของเรา ในความเป็นความจริงที่ว่าการคิดของเรามีอิทธิพลต่อภาษากายของเรา อย่างไรก็ตามภาษากายของเราก็มีอิทธิพลต่อความคิดของเราเช่นกัน ภาษากายนี่แหละที่จะดึงดูดหรือผลักไสผู้คนออกไป

การอ่านภาษากาย

ภาพที่ 1 - คุณจำตอนที่คุณขึ้นรถเพื่อหัดขับครั้งแรกได้ไหม?

หรือเมื่อคุณถูกเสนอความท้าทายใหม่เป็นครั้งแรก?

การเกาท้ายทอยหรือการถอนหายใจจะช่วยลดความเครียด

__________________________________________________________________________________

ภาพที่ 2 – ฉันจำตัวเองได้เป็นอย่างดี เมื่อนึกถึงเวลาที่ต้องกระโดดและใช้ร่มชูชีพจากข้างหลัง

ภาพรวมทั้งหมดนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความรู้สึกไม่สบายตัว มีความสงสัยหรือความไม่แน่ใจ

การเกาท้ายทอยหรือการถอนหายใจจะช่วยลดความเครียด

__________________________________________________________________________________ ภาพที่ 3 – ในช่วงฤดูร้อนที่สวยงาม แมลงอาจจะบินเข้าตาคุณได้ เช่นเดียวกันกับปฏิกิริยาของคนที่ไม่เข้าใจมุมมองของคุณ เขา / เธอจะแสดงอาการเกาที่บริเวณหางตา เป็นต้น

__________________________________________________________________________________ ภาพที่ 4 – คนที่ไม่เข้าใจมุมมองของคุณ เขา / เธอจะแสดงอาการเกาที่หางตา เมื่อไหร่ที่คนนั้นหลับตานั่นคือการแสดงออกว่าเขาไม่เข้าใจคุณและคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้

__________________________________________________________________________________ จำไว้ว่า

ภาษากายของคุณจะได้รับอิทธิพลจากพลังงานที่สำคัญที่สุด 3 ประการ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของทุกคนที่ต้องกินอาหาร หายใจเอาออกซิเจนและส่งพลังงานต่อความคิดพื้นฐานที่เราแสดงออกไป

ผมจะมาแบ่งปันเรื่องความสำเร็จในธุรกิจและภาษากาย -ตอนที่ 7 กับคุณ ในขณะเดียวกันจงมีความสุขถึงแม้ไม่มีใครพูดอะไรเลย!

เพื่อความสำเร็จของคุณ!


René Deceuninck

ความเชี่ยวชาญด้านภาษากาย https://ipb-ltd.mykajabi.com/opt-in : Online training - Lifetime Access - 24/7 Available

https://www.renedeceuninck.com

This translation into the Thai language was only possible due to the close collaboration with: PanPho, 115 14 ทวีทอง Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170, Thailand. Your partner in personal development in Thailand. https://panpho.com/