Success in Business & Body Language - Part #2

Updated: Nov 17, 2020

ความสำเร็จในธุรกิจและภาษากาย ตอนที่ 2

ภาษากายคืออะไร?

การอ่านหรือการเขียนหนังสือ การใช้ภาษาพูดหรือการใช้วาจาในการสื่อสารแบบทั่วๆ ไป และการพูดกับใครบางคนนั้นขึ้นอยู่กับไวยากรณ์ที่ใช้ในประเทศนั้นๆ ซึ่งประเทศเหล่านั้นมีการใช้ไวยากรณ์เฉพาะในการสื่อสาร

ในขณะที่ภาษากายไม่มีไวยากรณ์และขึ้นอยู่กับความรู้สึก ซึ่งความรู้สึกของคุณจะมีอิทธิพลต่อภาษากายของคุณและมันเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าภาษากายที่คุณแสดงออกอย่างเฉพาะเจาะจงนั้นกำลังดึงดูดคนบางคนหรือบางเหตุการณ์เข้ามาหรือผลักให้คนทั้งหลายออกไปจากคุณ

แน่นอนว่าคุณสามารถบงการร่างกายคุณให้แสดงออกแบบที่คุณต้องการได้ แต่ท่าทางที่แสดงออกนั้นท้ายที่สุดก็จะส่งผลทางด้านลบในระยะสั้นและหรือระยะยาว คุณสามารถโกหกคนอื่นด้วยท่าทางที่แสดงออกได้ในบางขณะแต่ในท้ายที่สุดทุกคนก็จะรู้ความจริง คุณรู้ว่าความคิดและความรู้สึกของคุณมีอิทธิพลต่อภาษากายของคุณ และภาษากายของคุณก็มีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกของคุณเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในทุกๆ วัน คุณก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแสดงออกของท่าทางต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวคุณ

--> ภาษากาย คือ การเคลื่อนไหวและการออกท่าทางที่มีสติรู้ตัวและจิตใจสำนึกที่ไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นการสื่อสารของทัศนคติและความรู้สึกที่อยู่ภายใน

สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทั่วไปมีเหมือนๆ กันคือ ความต้องการส่วนบุคคล เมื่อคุณสามารถค้นหาว่าความต้องการอันดับแรกและอันดับที่สองโดยการถามคำถาม คุณจะสร้างและเชื่อมต่อกับบุคคลต่างๆ ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดั่งเช่นคนทุกคนต้องการความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย, อาหาร, งานหรืออาชีพที่มั่นคง, วันหยุด, ความซื่อสัตย์ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วยแบบไม่มีที่สิ้นสุด

ความต้องการที่มีความหลากหลายเป็นเสมือนรสชาดของชีวิต ความประหลาดใจที่เรารอคอยและสิ่งที่เราไม่คาดหวังในท้ายที่สุด ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ สิ่งเหล่านั้นก็เป็นความต้องการของมนุษย์และชีวิต

เมื่อคุณสมัครงานหรือสร้างกิจการ แต่งงาน เลี้ยงลูก ต้องการได้รับความรักในฐานะคู่รักหรือในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ เราต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการทำงานเป็นทีมจะทำให้งานบรรลุได้อย่างที่ปราถนาจริงหรือไม่

ทันทีที่เราได้บรรลุเป้าหมายตามความฝัน เราจะรับรู้ถึงความสำเร็จนั้นที่เราได้รับคือชัยชนะ

บุคคลทั้งหลายมีความสุขจากการที่ได้รับมือจับ การโอบไหล่และได้ยินคำว่าขอบคุณ

เมื่อคุณตั้งคำถามในการสนทนาเพื่อให้บุคคลอื่นรับฟังและโต้ตอบคุณ คุณจะรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับและให้ความสำคัญกับคุณ

สุดท้ายนี้เราทั้งหมดต่างต้องการเติบโตและแน่นอนว่าเว็บล๊อกจะเติมเต็มคุณต้องการที่จะเติบโตของคุณ ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้าย การแบ่งปันคือการห่วงใย คนส่วนใหญ่ไม่สนว่าคุณรู้อะไรหรอก แต่พวกเขาสนใจว่าคุณห่วงใยเขาแค่ไหน ผมของสนับสนุนให้คุณแบ่งปันความรู้ให้กับคนทั้งหลายมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สิ่งที่คุณให้ไปก็จะกลับมาตอบแทนคุณ

--> ดังนั้นแล้วถ้าเมื่อคุณสามารถค้นหาว่าความต้องการอันดับแรกและอันดับที่สองโดยการถามคำถาม คุณจะสร้างและเชื่อมต่อกับบุคคลต่างๆ ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะคุณได้สร้างความสัมพันธ์ไปแล้ว 90% ของการสื่อสารทั้งหมดซึ่งนั่นก็คือภาษากาย ผมสัญญากับคุณว่า คุณจะใช้ชีวิตในระดับถัดไปอย่างมั่นคงและมีสติทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เมื่อโลกแห่งความคิดแบบเดิมๆสิ้นสุดลง พร้อมหรือยังที่เราจะเริ่มต้น!

สัปดาห์หน้าผมจะมาแบ่งปันเรื่องความสำเร็จในธุรกิจและภาษากาย ตอนที่ 3

เพื่อความสำเร็จของคุณ!

René Deceuninck

ความเชี่ยวชาญด้านภาษากาย

https://ipb-ltd.mykajabi.com/opt-in : Online training - Lifetime Access - 24/7 Available

www.renedeceuninck.com


This translation into the Thai language was only possible due to the close collaboration with: PanPho, 115 14 ทวีทอง Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170, Thailand. Your partner in personal development in Thailand. https://panpho.com/