Success in Business & Body Language - Part #4

Updated: Nov 17, 2020

หลักการพื้นฐาน 5 ข้อ ในการวิเคราะห์ภาษากาย:

#1

การวิเคราะห์ภาษากายเป็นการผสมผสานหลายๆ สัญญาณ การแสดงท่าทางออกเล็กๆ น้อยๆ การออกทางท่าทางเคลื่อนไหว หรือการแสดงออกทางความรู้สึก ให้มองหา 4 ถึง 5 สัญญาณอย่างน้อยพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาษากายขั้นพื้นฐานได้

#2

อะไรที่เกิดขึ้นจากภายในของคุณ คุณสามารถเห็นจากภายนอก เช่น ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี ความคิด การกระทำ เป็นต้น ...

จำไว้: ถ้าคุณไม่เคยโกหก คุณไม่เคยคิดที่จะโกหก ดังนั้นความคิดของคุณก็จะส่งผลไปที่ร่างกายด้วยท่าทางที่ไม่เคยโกหก

#3

บริบทมีอิทธิพลต่อภาษากายสำหรับคนบางคน อากาศที่หนาวเย็นหรือร้อนจัด อาหารที่อร่อยมากหรือความรู้สึกที่มาจากข่าวดีหรือข่าวไม่ดีของแต่ละบุคคล ความคิดและในความรู้สึกในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง

#4

มองหาการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ภาษากายนั้นขึ้นอยู่กับการสังเกตุ การซึมซับสัญญาณและตัววัดค่าที่แตกต่างกัน ในระหว่างการสนทนา สัญญาณต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นนำคุณสู่การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นสัญญาณเหล่านี้จึงสำคัญมาก

#5

ความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาษากายส่วนใหญ่ทั่วโลกจะเหมือนกัน แต่มีวัฒนธรรมที่ให้ความหมายที่หลากหลายหรือแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับภาษากายบางอย่าง เมื่อคุณอยู่ในประเทศอื่นและคุณไม่แน่ใจ คุณอาจจะถามคนท้องถิ่นเกี่ยวกับสิ่งที่ควรและไม่ควรทำเป็นต้น

การอ่านภาษากาย : การจับมือกันในรูปทรงของหลังคาโดยใช้นิ้วแยกออกจากกันเล็กน้อยเป็นรูปแบบของความมั่นใจในตนเอง เมื่อบุคคลหนึ่งกำลังสนทนาเขาหรือ เธอรู้ว่ากำลังพูดถึงอะไรและเขาจะได้รับคำตอบสำหรับทุกคำถามทันที มันเป็นความท้าทายและมีการตอบสนองอย่างเหมาะสม บุคคลสาธารณะ วิทยากรหลายๆคน และผู้นำทางการเมืองใช้การวางมือในรูปแบบนี้ วิทยากรบางคนได้รับการสอนและบางคนมาจากความเป็นธรรมชาติของเขา หากไม่มีการพูดตามธรรมชาติคุณสามารถค้นพบท่าทาง "ปลอม" นี้ได้อย่างรวดเร็วผ่านการผสมผสานระหว่างคำพูดหรือลักษณะคำพูดและการแสดงออกแบบ Micro- expressions. หากคุณยังต้องการนำทัศนคตินี้ไปใช้ให้ทำอย่างและในความละเอียดอ่อนที่มีความอ่อนไหว

ในบางศาสนาการวางมือตำแหน่งนี้เป็นเรื่องปกติเพราะใช้เฉพาะในการอธิษฐาน

ในการติดต่อประจำวันการประชุมการเจรจาการเจรจาการวางตำแหน่งมือตรงนี้เป็นการแสดงถึงออกด้วยความสุภาพ ในสถานการณ์ที่มีความเครียดและความวิตกกังวล เมื่อนิ้วถูกพันคุณจะค้นพบว่ามือมักจะเหงื่อออก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเครียดได้เช่นกัน

ข้อควรจำ:

- หลักการพื้นฐาน 5 ข้อ # 1 สัญญาณต่างๆ, # 2 ร่างกายไม่เคยโกหก, # 3 บริบทมีอิทธิพล, # 4 ค้นหาการเปลี่ยนแปลง # 5 วัฒนธรรม

- ท่าทางของตำแหน่งมือทั้งสอง: ไม่ว่าในกรณีใดทัศนคติของคุณจะมีผลต่อจิตใต้สำนึกของบุคคลหรือบุคคลที่คุณสื่อสารด้วย พวกเขาจะจดจำคุณในฐานะคนที่มีความมั่นใจ คนที่รู้ว่าเขาหรือเธอกำลังทำอะไรและความไว้วางใจจะสูงกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่วางตำแหน่งมือต่างๆ การใช้คำพูดหรือการสื่อสารด้วยคำพูดนั้นแตกต่างกัน

สัปดาห์หน้าผมจะมาแบ่งปันเรื่องความสำเร็จในธุรกิจและภาษากาย ตอนที่ 5

เพื่อความสำเร็จของคุณ!

René Deceuninck

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากาย

https://ipb-ltd.mykajabi.com/opt-in : Online training - Lifetime Access - 24/7 Available

www.renedeceuninck.com


This translation into the Thai language was only possible due to the close collaboration with: PanPho, 115 14 ทวีทอง Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170, Thailand. Your partner in personal development in Thailand. https://panpho.com/